Informace o veřejné zakázce – EÚO – Úpravy k úsporám energie v budově Sokolovny Bohuňovice